Kết quả xổ số Max 3D

Lướt sang để chọn số kỳ muốn xem trending_flat
  • 7 ngày
  • 14 ngày
  • 30 ngày
  • 60 ngày
  • 90 ngày
  • 100 ngày
  • 200 ngày
  • 250 ngày
  • 300 ngày

Chọn thứ

Chọn ngày
Chọn số kỳ

Max 3D » Max 3D 23/07/2021

Sắp quay số : 00:00:00

Kỳ quay thưởng: #00342 - Thứ 6 ngày 23/07/2021

G.1 859330
G.2 863931816141
G.3 764903106927721579
G.KK 803058250128969653152416
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 859 330 16 1.000.000
G.2 863 931 816 141 38 350.000
G.3 764 903 106 927 721 579 84 210.000
G.KK 803 058 250 128 969 653 152 416 77 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 3 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 2 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 29 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 1710 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2.221 40.000

Max 3D » Max 3D 21/07/2021

Kỳ quay thưởng: #00341 - Thứ 4 ngày 21/07/2021

G.1 226409
G.2 372404137989
G.3 155001499153176885
G.KK 574167473618919597722632
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 226 409 10 1.000.000
G.2 372 404 137 989 76 350.000
G.3 155 001 499 153 176 885 78 210.000
G.KK 574 167 473 618 919 597 722 632 150 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 19 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 3290 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2.309 40.000

Max 3D » Max 3D 19/07/2021

Kỳ quay thưởng: #00340 - Thứ 2 ngày 19/07/2021

G.1 157466
G.2 891653686578
G.3 165994911260657215
G.KK 806247491806973547058616
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 157 466 65 1.000.000
G.2 891 653 686 578 86 350.000
G.3 165 994 911 260 657 215 78 210.000
G.KK 806 247 491 806 973 547 058 616 115 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 6 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 29 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 4350 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3.103 40.000

Max 3D » Max 3D 16/07/2021

Kỳ quay thưởng: #00339 - Thứ 6 ngày 16/07/2021

G.1 519092
G.2 857129593525
G.3 941972502267809013
G.KK 004227474986919986214074
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 519 092 64 1.000.000
G.2 857 129 593 525 77 350.000
G.3 941 972 502 267 809 013 104 210.000
G.KK 004 227 474 986 919 986 214 074 139 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 15 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 2690 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2.758 40.000

Max 3D » Max 3D 14/07/2021

Kỳ quay thưởng: #00338 - Thứ 4 ngày 14/07/2021

G.1 178539
G.2 876030530498
G.3 166702215217677224
G.KK 178157676431705496161667
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 178 539 50 1.000.000
G.2 876 030 530 498 35 350.000
G.3 166 702 215 217 677 224 603 210.000
G.KK 178 157 676 431 705 496 161 667 123 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 4 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 8 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 41 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 3230 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2.812 40.000

Max 3D » Max 3D 12/07/2021

Kỳ quay thưởng: #00337 - Thứ 2 ngày 12/07/2021

G.1 709189
G.2 513979332493
G.3 579688128415157224
G.KK 829224396547052721879239
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 709 189 51 1.000.000
G.2 513 979 332 493 117 350.000
G.3 579 688 128 415 157 224 136 210.000
G.KK 829 224 396 547 052 721 879 239 255 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 11 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 66 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 4830 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4.453 40.000

Max 3D » Max 3D 09/07/2021

Kỳ quay thưởng: #00336 - Thứ 6 ngày 09/07/2021

G.1 501277
G.2 235413225774
G.3 342155717940838914
G.KK 661752255586391496896259
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 501 277 16 1.000.000
G.2 235 413 225 774 44 350.000
G.3 342 155 717 940 838 914 83 210.000
G.KK 661 752 255 586 391 496 896 259 142 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 3 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 26 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 2620 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2.486 40.000

XEM THÊM MAX 3D (7 Kỳ)

Xem trực tiếp kết quả Max 3D hôm nay ở đâu nhanh và chính xác nhất? Trong thời buổi hiện đại ngày nay, tra thưởng Max 3D trở nên đơn giản hơn rất nhiều với ứng dụng ketquaxoso.tv.

Xem trực tiếp KQXS Vietlott Max 3D ở ketquaxoso.tv

Ngày nay, có quá nhiều địa chỉ để theo dõi kết quả Vietlott Max 3D, tuy nhiên nhận thấy vẫn còn nhiều bất cập ở những địa chỉ khác như tốc độ đường truyền có độ trễ cao, độ ổn định thấp, quảng cáo động chiếm không gian v.v. gây mất tập trung cho người chơi.

Kết quả xổ số Max 3D

Nhận thấy điều đó, đội ngũ ketquaxoso.tv đã khắc phục và ra mắt tính năng xem trực tiếp kết quả xổ số Max 3D cực tiện lợi. Bạn có thể tập trung xem từng con số xuất hiện chuẩn xác với tốc độ cao nhất.Không chỉ thế, các thống kê và kết quả cũ đã về cũng sẽ được chúng tôi liệt kê đầy đủ.

Giúp bạn có thể tra cứu lại những đợt quay trước đó để làm căn cứ cho việc chọn số của mình.Chúc bạn vui và hài lòng khi tận hưởng những tiện ích mà ketquaxoso.tv mang lại.  

Mở rộng keyboard_arrow_down